<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1541085089316039&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedrijfspraktijk in de klas

Wil jij in de onderbouw vmbo aan de slag met thema-lesbrieven over ‘duurzaamheid’ , ‘energietransitie’ en ‘mobiliteit’, samen met de bijbehorende interactieve videogastlessen? Kijk dan hieronder en download direct de materialen die je nodig hebt.

Binnenkort komt ook de thema-lesbrief en interactieve videogastles over ‘de slimme stad’ beschikbaar.  Alle lesbrieven worden gemaakt in samenwerking met de branche-organisaties van verschillende technische sectoren en het Platform PIE.

"Voor scholen is dit een mooie mogelijkheid om leerlingen ook in de anderhalvemetersamenleving te laten kennismaken met technische bedrijfstakken."
- Adriaan de Graaff, voorzitter Platform PIE

Hoe werkt het?

Elke lesbrief heeft dezelfde opbouw en bestaat uit drie lessen:
1) kennismaken met het thema
2) kennismaken met het bedrijf (door middel van de interactieve gastles) en
3) afrondend de reflectie en evaluatie. Leerdoelen zijn dat leerlingen de relatie leggen tussen thema, de schoolvakken en het beroepenveld én dat ze technieken en innovaties herkennen. Ook maken je leerlingen kennis met verschillende beroepsmogelijkheden in de behandelde sector.

Videogastles en lesmateriaal

De videogastles sluit naadloos aan op de lesbrief. Na de voorbereidende les krijgen de leerlingen een kijkje in de keuken bij een modern bedrijf, met een videogastles die jij als docent of decaan op elk gewenst moment kan inzetten. Wat maakt dit bedrijf, hoe maken ze dat en met wat voor mensen? Hoe gaan ze om met het thema (duurzaamheid , energietransitie of mobiliteit)? En welke kansen ziet het bedrijf in de toekomst? Door de interactieve opdrachten binnen de video leren jouw leerlingen meer over het thema, de innovaties in de technologie en over zichzelf.

Thema-lesbrief Duurzaamheid

Leerlingen leren over diverse soorten metaal, waar dit metaal als grondstof voor gebruikt wordt,  over recycling van metaal en waarom dit belangrijk is. Bij de gastles leren ze een metaalbedrijf kennen, de medewerkers en hun werk. Ook leer je als leerling hoe jouw kwaliteiten in een metaalbedrijf tot hun recht kunnen komen.

Thema-lesbrief Energietransitie

Wat doet een eerste monteur bij een installatiebedrijf, en hoe is hij hier terechtgekomen? Welke gevolgen heeft de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen? Wat is ‘nul op de meter’ eigenlijk? Dat en meer leren je leerlingen met de thema-lesbrief en bijbehorende interactieve gastles van het bedrijf ST/Warmte.

Thema-lesbrief Mobiliteit

Mobiliteit is een grote bedrijfssector. Niet alleen alle soorten fietsen vallen hieronder, maar ook voertuigen als auto’s, vrachtwagens of je scooter. Hét thema is de omschakeling van fossiele naar duurzame, hernieuwbare brandstoffen. Je leerlingen leren er alles over dankzij de lesbrief. En zien in de interactieve gastles wat dit betekent voor een vestiging van Pon, dealer voor VW, Audi, SEAT en Škoda.