Actieagenda Technologie overhandigt aan minister

20 June 2019

Actieagenda Technologie overhandigt aan minister

Op 6 juni overhandigden de duovoorzitters van SBB Ineke Dezentjé Hamming en Ton Heerts de gezamenlijke Actieagenda Technologie aan minister Van Engelshoven. Ze deden dat mede namens de werkgroep Technologie. Het Techniekpact gaat de actieagenda uitvoeren.

Meer jongeren moeten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek moeten zich beter voor kunnen bereiden op de toekomst. Dat vindt de Industriecoalitie (Techniek Nederland, FME, Metaalunie en Bouwend Nederland). De coalitie vroeg aan het kabinet om hier actie op te ondernemen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, ontwikkelden daaropvolgend in opdracht van de minister van OCW de Actieagenda Technologie. 

Vier werkgroepen

SBB richtte vervolgens vier werkgroepen in met diverse onderwerpen. Onder leiding van Jos Kleiboer (Koninklijke Metaalunie) en Otto Jelsma (ID college) bogen de werkgroepen zich over de volgende aandachtspunten: instroom door innovatief onderwijs, excellente opleidingsinfrastructuur, actueel vakmanschap en innovatie, leven lang ontwikkelen, digitalisering en docententekort. De werkgroepen gingen aan de slag en dit leidde uiteindelijk tot de Actieagenda Technologie. Het Techniekpact gaat de Actieagenda Technologie uitvoeren. De actieagenda kent zeven actiepunten.

1.    Investeer in techniek voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

2.    Technologie toegankelijker en inclusiever

3.    Bevorderen zij-instroom en bijscholing via flexibel onderwijs

4.    Slim verknopen van initiatieven in de regio

5.    Geef meer ruimte om publiek-private middelen te koppelen

6.    Werkenden in de technologische branches geven invulling aan hun ontwikkeling, gebruikmakend van een optimale leercultuur in het bedrijf

7.    Vergroot de capaciteit en inzet van docenten in het technisch beroepsonderwijs

De gehele agenda is hier te lezen.