Praktische checklist voor organisatie van gastles of bedrijfsbezoek

05 September 2018

Praktische checklist voor organisatie van gastles of bedrijfsbezoek

Het is leuk én noodzakelijk om kennis en ervaring te delen met jongeren in het voortgezet onderwijs. Op Gastlessen, zó geregeld kun je gastlessen of bedrijfsbezoeken aanbieden aan scholen in jouw regio. Stel je hebt een datum en tijd geprikt met de school, hoe gaat het dan verder?

Afstemmen

In overleg met de school bepaal je de inhoud van de gastles of het bedrijfsbezoek. Wat gaan de leerlingen horen, zien, doen en beleven? Zorg dat de verwachtingen aan beide kanten helder zijn. Met deze checklist van TechniekTalent.nu heb je de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

De leerlingen

Het is belangrijk dat je weet met wie je tijdens de gastles of het bedrijfsbezoek te maken krijgt. Heb je een goed beeld van de groep leerlingen waaraan je een gastles gaat geven, of die op bezoek komt bij jouw bedrijf? Ga na of je een antwoord hebt op de onderstaande vragen:

 • Wat is de groepsgrootte, het onderwijsniveau, het leerjaar en het kennisniveau van de groep?
 • Is het helder welke techniektypes in de groep het sterkst vertegenwoordigd zijn?

Inhoud gastles of bedrijfsbezoek

Je wilt met de inhoud van je gastles of bedrijfsbezoek natuurlijk zo goed mogelijk aansluiten bij de lesinhoud op school. Hier kun je zelf ook een bijdrage aan leveren door de gastles of het bedrijfsbezoek goed voor te laten bereiden op school. En door het zelf ook goed voor te bereiden. Dit maakt het bepalen van de inhoud ook veel gemakkelijker. Ga na:

 • Is duidelijk wat de specifieke vraag of doelstelling van de school is?
 • Hoe past de gastles of het bedrijfsbezoek in het lesprogramma van de school? Wordt het thema momenteel behandeld tijdens de lessen?
 • Welke ideeën heb je over de inhoud en de werkvormen van het bedrijfsbezoek of de gastles? Maak een afspraak met de docent voor het afstemmen van de definitieve inhoud.
 • Hoe wil je dat de leerlingen zich voorbereiden? Heb je bijvoorbeeld een opdracht die ze van te voren kunnen maken?
 • Stem met de docent af hoe hij/zij voorbereidt met de leerlingen. De voorbereiding is heel belangrijk en geeft meer inhoud en effect aan de activiteit. Hoe kun je hierop inspelen?

Praktische zaken

Behalve de inhoud moeten er natuurlijk ook wat praktische zaken afgestemd worden. Deze checklist helpt je daarbij:

 • Verifieer de datum, het tijdstip en de duur van de gastles of bedrijfsbezoek.
 • Stem goed de locatie af, vermeld (fiets-)parkeermogelijkheden en geef bij een bedrijfsbezoek door welke route men kan volgen en waar de klas zich kan melden.
 • Welke faciliteiten heb je nodig voor jouw gastles (bijvoorbeeld een beamer, geluid, internet, grootte lokaal)?
 • Wat verwacht je van de rol van de docent tijdens de activiteit?
 • Wat zijn jouw wensen rondom orde houden? Wie spreekt de leerlingen zo nodig aan op hun gedrag?
 • Specifiek bij bedrijfsbezoeken: Hoeveel begeleiders zijn minimaal nodig en maximaal gewenst? Wat zijn de huisregels en de veiligheidseisen van jouw bedrijf? Welke regels hanteert het bedrijf rondom het gebruik van mobiele telefoons door de leerlingen? Mogen er foto’s en video’s gemaakt worden?

Tot slot

Het is ook belangrijk om voor jezelf te bepalen wanneer je tevreden bent over de gastles of het bedrijfsbezoek. Vraag ook wanneer de docent tevreden is over de gastles of het bedrijfsbezoek, dan kun je hierop inspelen.

 Download hier de pdf met de checklists