Stad van de toekomst

28 June 2019

Stad van de toekomst

Hoe laat je leerlingen ervaren hoe breed en veelzijdig techniek is en wat je er allemaal mee kunt? Gastdocent Louis Bekker van Siemens stimuleert leerlingen om out of the box te denken.

“Over tien, twintig of dertig jaar kunnen we elkaar misschien wel aanraken via onze smartphone. Het is niet ondenkbaar dat we dan in een vliegtuig zonder piloot reizen, torens van wel 10 km hoog kunnen bouwen en een basis hebben op Mars."

Gastdocent Louis Bekker stimuleert de leerlingen om out of the box te denken. "Welke uitvinding verwacht jij, die de wereld zal veranderen? "De leerlingen hebben wel ideeën: robots die zelf kunnen leren, virtual reality, zelfrijdende auto's, supersnelle treinen. Maar ze signaleren ook risico's: "Ik heb gehoord dat steeds meer werk in fabrieken door robots worden overgenomen. Straks zijn er misschien geen banen meer voor ons."Bekker verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Bedenk dat al die robots ook ontwikkeld en geproduceerd moeten worden. Wel zal ons werk enorm veranderen, er zullen heel andere banen ontstaan."

Overvolle steden
Bekker is in het dagelijks leven City Account Manager bij Siemens. In deze gastles neemt hij de leerlingen mee naar de stad van de toekomst. Die toekomst - hún toekomst - staat bol van slimme technologie en innovatieve oplossingen. Bekker vertelt over trends en ontwikkelingen waar we nu alvast rekening mee moeten houden. Digitalisering, klimaatverandering, een bevolking die steeds ouder wordt, snel groeiende steden. "We zetten nieuwe technologie in om oplossingen te vinden, zodat de stad een plezierige plek blijft om te wonen en te werken. Jullie kunnen hier een bijdrage aan leveren, want het is ook jullie toekomst."

Impact
Gastlessen die tot stand komen in een nauwe samenwerking tussen school en bedrijf, kunnen de impact van het onderwijs versterken, vindt docent Jelke Kuiper van de Zeven Linden. "Deze gastles over de stad van de toekomst is bijzonder uitdagend voor deze leerlingen. Het zet hen aan het denken en stimuleert hun creativiteit. Het beeld dat leerlingen van techniek hebben, is vaak erg beperkt. Ze ontdekken dat je technische kennis op verschillende manieren kunt inzetten. Dat is precies wat ik wilde bereiken."

Lef en durf
Gastlessen e bedrijfsbezoeken passen goed bij de doelstellingen van de Zeven Linden. Schoolleider Rolf van Rosmalen: "Vanuit lef en durf willen we de leerlingen en onszelf uitdagen en aan het denken zetten. Daarom bieden we hen een breed onderwijsprogramma aan. Kennismaken met de verschillende werelden van techniek, met innovatieve technologie, hoort daarbij."

Nieuwe banen
Bedrijven als Siemens werken op hun beurt graag met scholen samen om leerlingen enthousiast te maken voor techniek en te laten zien hoe veelzijdig een carrière in de techniek is. Goed opgeleide technici zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt. Voor wie zeker wil zijn van een baan, is techniek een goede keuze.

Vraag en aanbod
Kuiler zou best meer gastlessen willen realiseren, maar tijdgebrek speelt hem parten. Want waar vind je zo snel een bedrijf dat goed aansluit bij je leerlingen en specifieke wensen voor vorm en inhoud? Ditmaal ging dat vrij vlot, dankzij Gastlessen, zó geregeld. Kuiler: "Ik kon in het profiel van de school precies aangeven wat ik zocht. Zo kwam ik in contact met Louis Bekker van Siemens, met als resultaat deze leuke gastles."