Dit is het profiel van onze school:

Op de Cobbenhagenmavo willen wij leerlingen onderwijs geven dat aanspreekt en aansluit bij de maatschappij: niet alleen lessen maar ook activiteiten en projecten die vanuit de maatschappij de school binnen komen. Wij staan niet geïsoleerd van de buitenwereld. We willen onze leerlingen niet alleen voorbereiden op de samenleving, maar hen er ook deel van uit laten maken. Daarom hechten we aan een krachtige oriëntatie op de samenleving. Tal van activiteiten zorgen ervoor dat onze leerlingen niet al

Wij zoeken vooral Gastlessen en/of Bedrijfsbezoeken over:

LOB, het curriculum en speciale thema's die techniekgerelateerd zijn.