Dit is het profiel van onze school:

Mavo/Havo/Vwo/Gymnasium school met op dit moment 1450 leerlingen. Wij bieden op alle niveaus ook tweetalig onderwijs aan. Van de brugklas tot aan het eindexamen besteden we op het Kandinsky College aandacht aan bèta-excellent in een doorlopende leerlijn exacte vakken .

Wij zoeken vooral Gastlessen en/of Bedrijfsbezoeken over:

LOB, Gastlessen voor onze Mavo leerlingen. Bij deze leerlingen blijft de keuze voor techniek achter door ouderwetse beeldvorming. Indien mogelijk aansluiting op de onderwerpen uit de methode of thema's die nu spelen in Nijmegen en omgeving (bouw windmolenpark,van het aardgas af, afbreken energiecentrale en vernieuwing/verduurzaming van dat gebied)