Dit is het profiel van onze school:

Het Libanon Lyceum, een Bèta Challenge en Technasium school, biedt inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Wij vragen veel en wij bieden veel. Wij willen een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een plezierig leer- en werkklimaat. Wij geven betekenisvol onderwijs en hanteren daarbij een activerende didactiek. Wij willen kinderen uitdagen om maximaal te presteren naar de mogelijkheden om succesvol te kunnen zijn in het vervolgonderwijs.

Wij zoeken vooral Gastlessen en/of Bedrijfsbezoeken over:

Onze vmbo-tl leerlingen krijgen het vak Technologie en Toepassing aangeboden. Voor dit vak zoeken wij innovatieve bedrijven met enthousiaste werknemers die als opdrachtgever onze leerlingen vaan een echte opdracht kunnen voorzien en een actieve rol willen spelen bij de beoordeling van de eindproducten.