Dit is het profiel van onze school:

Bètaprofilering Technasium sinds 2021-2022