Dit is het profiel van onze school:

Landelijk zijn er 100 VO-scholen aangesloten bij Stichting Technasium.

Wij zoeken vooral Gastlessen en/of Bedrijfsbezoeken over:

Projectonderwijs - opdrachten Onderbouw volledige klassen Bovenbouw: keuzeopdrachten en meesterproeven per team (soms in combinatie met profielwerkstuk)