Tips voor opdrachten

Opdrachten kunnen door bedrijven opgegeven worden voor een profielwerkstuk of praktijkopdracht. Het is een praktische opdracht voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo of vwo.

Dit kan een casus of project zijn waar leerlingen met een technisch probleem aan de gang gaan, bijvoorbeeld iets waar je als bedrijf mee geconfronteerd wordt. De leerlingen mogen daarvoor een oplossing bedenken. Het doel daarvan is tweeledig, namelijk het verdiepen van de theoretische kennis en het toetsen op vaardigheden. Een opdracht kan ook een activiteit zijn die niet in de andere categoriën valt. 

Samenwerking bij opdrachten

Op Jet-Net & TechNet Loket kunnen scholen zien welke bedrijven openstaan voor opdrachten. De bedrijven beschrijven in het kort hoe zij daar invulling aan kunnnen geven. Nog wat korte tips voor opdrachten:

  • Je ontvangt een verzoek voor een opdracht van de school via Jet-Net & TechNet Loket 
  • Stem met elkaar af wat de verwachtingen zijn
  • Zorg voor een relevante opdracht, in samenspraak met de leerlingen
  • Bespreek met de leerlingen wat het plan van aanpak is; zij leveren dat aan
  • Check hoeveel uren de leerlingen inzetten en hoeveel uren je kan begeleiden
  • Stem intern af wie de begeleiding van de leerling(en) doet en hoe dat verloopt