Tips voor opdrachten

Wil jij als bedrijf leerlingen begeleiden bij levensechte opdrachten en uitdagingen? Binnen het voortgezet onderwijs bestaan er verschillende vormen van projectmatig onderwijs waarbij ze zich kunnen oriënteren op een technische vervolgopleiding en toekomstig beroep. Denk hierbij aan het vak Onderzoek & Ontwerpen (Technasium) en Technologie & Toepassing (Betachallenge). De opdracht kan een casus of project zijn met een technische uitdaging voor jouw bedrijf De leerlingen werken aan een oplossing en verdiepen de eigen theoretische kennis en vaardigheden.

Samenwerking bij opdrachten

Afstemmen met de school

Je hebt contact met een school om samen een inspirerende opdracht te formuleren waarmee de leerlingen aan de slag kunnen gaan. Daarvoor moet je een aantal dingen weten van de school.

  • Wat voor leerlingen werken aan de opdracht?
  • Wat zijn de randvoorwaarden en waar moet de opdracht aan voldoen?
  • Wat is het doel van de opdracht?
  • Hoeveel contactmomenten zijn er nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen laten voeren?
  • In welke periode moet de opdracht gedaan worden en wat is de deadline voor de leerlingen?

Door goed af te stemmen met de school weet je precies waar je aan toe bent en kan de opdracht op maat gemaakt worden.

Vormgeven van de opdracht

Als je hebt afgestemd met school en duidelijk is wat de bedoeling is, kun je beginnen met het vormgeven van de daadwerkelijke opdracht. Hoe zorg je ervoor dat deze inspirerend is? En dat de leerlingen ook daadwerkelijk  iets opsteken? Het vormgeven van de opdracht bestaat uit drie stappen, waarmee je de opdracht volledig kunt maken. Verwerk deze stappen in een opdrachtdocument. Wil je leren van bedrijven die je voor zijn gegaan? Bekijk dan deze voorbeeldopdrachten.

Stap 1: Omschrijving van je bedrijf en situatie

Zorg voor een pakkende omschrijving van je bedrijf en het bijbehorende beroep. Hoe ziet het werk eruit en wat wordt er allemaal gedaan binnen het beroep, waar de opdracht betrekking op heeft? Beschrijf vervolgens de situatie waarin de opdracht valt. Dit geeft de leerlingen context waarbinnen zij kunnen denken en waar zij rekening mee moeten houden.  

Stap 2: Beschrijving van de opdracht

Waaruit bestaat de opdracht precies? Maak de beschrijving zo specifiek mogelijk en beschrijf eventuele deelopdrachten. Het moet voor de leerlingen in een oogopslag duidelijk zijn wat de opdracht inhoudt.

Stap 3: Afsluiting van de opdracht

Als laatste is de verwachte afsluiting belangrijk om op te nemen in het document. Geven de leerlingen een presentatie van een ontwerp of wordt er bijvoorbeeld een prototype gemaakt? Maak de keuze voor een passende afsluiting in goed overleg met de school.