Tips voor snuffelstages

Snuffelstages worden voornamelijk in het VMBO ingezet, in verschillende vormen en gedurende verschillende tijdsduren. Je kan denken aan het afnemen van een interview in de onderbouw tot 4 dagen meewerken in het bedrijf. Zo bereiden de leerlingen zich voor op hun profielkeuze en gewenste vakgebied.

Samenwerking bij snuffelstages

Op Jet-Net & TechNet Loket kunnen scholen zien welke bedrijven openstaan voor snuffelstages. De bedrijven beschrijven in het kort hoe zij daar invulling aan kunnnen geven. Nog wat korte tips voor snuffelstages:

  • Je ontvangt een verzoek van een school via Jet-Net & TechNet Loket 
  • Stem met elkaar af wat de verwachtingen zijn
  • Bespreek de mogelijke werkzaamheden van de leerling
  • Zorg voor een relevante opdracht
  • Vraag de leerling om een sollicitatiebrief en voer liefst ook een sollicitatiegesprek