Tip 5: Effectief ouders betrekken

Ouders zijn belangrijke beïnvloeders als het gaat om het maken van loopbaankeuzes. Zo kiezen leerlingen vooral voor een opleiding als hun ouders daar echt achterstaan. Vaak hebben ouders en leerlingen een beperkt beeld van de beroepsmogelijkheden in de techniek. Daardoor zetten ze gemakkelijk een streep door techniek als loopbaanoptie. Belangrijk dus om ook ouders kennis te laten maken met techniek om ze er een beter en positief beeld van te geven.

Laat ouders techniek ook zelf ervaren.

Als je ouders betrekt bij de activiteit, kunnen ze techniek zelf ervaren en beter het gesprek met hun kind aangaan. Hoe?

  • Informeer de ouders per brief of e-mail over het waarom (doelen) van de gastles of het bedrijfsbezoek, over het bedrijf en hoe zij met hun kind over de activiteit in gesprek kunnen gaan.
  • Nodig de ouders uit voor de gastles of bedrijfsbezoek, bijvoorbeeld als begeleider.
  • Nodig de ouders uit voor een eindpresentatie wanneer de gastles of het bedrijfsbezoek bijvoorbeeld onderdeel is van een project.

Voorbeeldbrief voor ouders

 

Meer tips en hulpmiddelen om ouders te betrekken

Wil je meer weten over hoe je de samenwerking met leerlingen en ouders rondom techniekoriëntatie op een efficiënte manier aanpakt én welke hulpmiddelen je daarvoor in kunt zetten? Download hier de whitepaper.Tips voor succesvolle activiteiten