Opdrachten voor bovenbouwleerlingen

Opdrachten kunnen door bedrijven opgegeven worden voor een profielwerkstuk of praktijkopdracht. Het is een praktische opdracht voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo of vwo.

Dit kan een casus of project zijn waar leerlingen met een technisch probleem aan de gang gaan, bijvoorbeeld iets waar een bedrijf mee geconfronteerd wordt. De leerlingen mogen daarvoor een oplossing bedenken en doen dit zelfstandig of in een klein groepje. Het doel daarvan is het verdiepen van de theoretische kennis en het toetsen op vaardigheden. 

Als docent kan je via het Jet-Net & TechNet Loket bedrijven benaderen voor het geven van een opdracht.

Samenwerking bij projectopdrachten

Op het Jet-Net & TechNet Loket kunnen scholen zien welke bedrijven openstaan voor opdrachten. De bedrijven beschrijven in het kort hoe zij daar invulling aan kunnen geven.

Nog wat korte tips voor projectopdrachten:

  • Doe een verzoek bij het bedrijf via het Jet-Net & TechNet Loket 
  • Stem met elkaar af wat de verwachtingen zijn
  • Zorg voor een relevante opdracht
  • De leerling(en) bespreken wat het plan van aanpak is
  • Check hoeveel uren de leerlingen gaan besteden aan de opdracht
  • Stem af wie de begeleiding van de leerling(en) doet