Voorbereiding bedrijfsbezoek voor school

Een geslaagd bedrijfsbezoek begint met een goede voorbereiding. Wat wil je eruit halen voor jouw leerlingen? En hoe help je het bedrijf om het bezoek aan te laten sluiten op de interesses en het kennisniveau van jouw leerlingen? Onderstaande stappen ondersteunen je hierbij.

Stap 1a: Techniektype

Welke techniektypes zijn jouw leerlingen?

Meer info >

Stap 1b: Diversiteit

Hoe kan je samen met het bedrijf meiden en migrantenjongeren enthousiast krijgen voor een technische richting?

Meer info >

Stap 2: Afstemmen met bedrijf

Zijn de verwachtingen aan beide kanten helder?

Meer info >

Stap 3: Logistiek

Zijn de logistiek en begeleiding rondom het bedrijfsbezoek geregeld?

Meer info >

Stap 4: Ouders betrekken

Hoe betrek je ouders bij de loopbaanoriëntatie van hun kind?

Meer info >

Stap 5: Voorbereiding en reflectie met leerlingen

Hoe zorg je ervoor dat het bedrijfsbezoek bijdraagt aan de loopbaanoriëntatie?

Meer info >