Tip 3: Welke techniektypes zijn jouw leerlingen?

Om aan te sluiten bij verschillende techniektypes, moet je hun drijfveren kennen. Hoe kan je elk type in een gastles of bij een bedrijfsbezoek enthousiasmeren?

Vaak overheerst in een leerling één type, maar hebben leerlingen kenmerken van meerdere types. Elk techniektype heeft andere drijfveren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor techniek. Goed om rekening mee te houden. Met onderstaande checklist met de beschrijvingen van de verschillende techniektypes, kan je met het bedrijf meedenken over de inhoud van de gastles.

Checklist techniektypes

Tips voor succesvolle activiteiten